Hledáme autory

Hledáme tvůrce, kteří by nám pomohli s tvorbou online kurzů Edjet, pro naše zákazníky.


Koho hledáme?

Jste-li tvůrce obsahu, copywriter, expert či úspěšný člověk ve své oblasti, lektor, pedagog, nebo ilustrátor (nebo i někdo zcela jiný), neváhejte a čtěte dál

Odborník

Odborník (garant kurzu) je člověk, který má na starosti odbornou část zpracovávaného tématu. Odbornost buď již má, nebo ji může získat nastudováním dostupných podkladů (odborné publikace, zdroje na internetu). Naše kurzy jsou určeny pro úplné laiky.

Stěžejní je schopnost práce s informacemi, důsledný fact-checking a dostatečná kreativita.

Textař

Textař (copywriter) píše poutavé texty na základě odborných podkladů, zpracovaných garantem kurzu. Umí vše co se týče tématu propojit do potřebného formátu. Texty jsou stručné, jasné a jsou pravopisně správně.

Momentálně potřebujeme zejména české texty, ale hledáme i copywritery pro slovenštinu a angličtinu.

Může nastat situace, kdy garant a copywriter je jedna osoba.

Ilustrátor

Ilustrátor je zodpovědný za nakreslení vhodných ilustrací dle zadání od garanta a v souladu s obsahem. Součástí zadání ilustrací je detailní popis co má ilustrace obsahovat.

Důležitým aspektem je nutnost aspoň přibližně "trefit" styl a barevnost již vytvořených ilustrací.

V současné době ke každému kurzu přiřazujeme konkrétní tvůrce na výše uvedení pozice.

Ukázky kurzů

Jak kurzy Edjet vypadají? Podívejte se na několik prvních kurzů, které jsme vytvořili v letošním roce.

Kurzy Edjet - ukázka BOZP

Kurzy Edjet existují výhradně v digitální formě a jsou dostupné online, pomocí prohlížeče a jsou také plně funkční na mobilech, tabletech a jiných zařízeních. Kurzy jsou zákazníkům dodávány pomocí naší vlastní cloudové aplikace Edjet LMS.

Obsah kurzů je rozčleněn do jednotlivých lekcí, podobně jako slidy v prezentaci. Obsah lekcí je záměrně tvořen velice jednoduše. Základem je dobře strukturovaný text, maximálně stručný a pochopitelný, založený na důležitých faktech. Obsah je doplněný o ilustrace, které dodává naše externí grafička.

Rozsah kurzu je cca 20 až 50 lekcí (tedy cca 10-25 NS). Součástí kurzu je test s 10 otázkami. V případě zájmu vám přidělíme přístup do LMS abyste si mohli hotové kurzy projít z pohledu studenta a podívat se jak bychom to potřebovali přibližně pojmout. Důležité je, aby všechny kurzy měly podobný styl psaní.

Témata kurzů

Momentálně hledáme tvůrce pro obsah kurzů na přibližně 40 různých témat, mezi která patří:

Název kurzu Lokalizace Garant Copywriter Status
Bezpečnost práce – Zaměstnanci cs-CZ Obsazeno Obsazeno HOTOVO
Bezpečnost práce – Vedoucí zaměstnanci cs-CZ Obsazeno Obsazeno HOTOVO
Požární ochrana – Zaměstnanci cs-CZ Obsazeno Obsazeno HOTOVO
Požární ochrana – Vedoucí zaměstnanci cs-CZ Obsazeno Obsazeno HOTOVO
Řidiči motorových vozidel cs-CZ Obsazeno Obsazeno HOTOVO
První pomoc cs-CZ Obsazeno Obsazeno HOTOVO
Informační a kybernetická bezpečnost cs-CZ Obsazeno Obsazeno HOTOVO
GDPR – Ochrana osobních údajů cs-CZ Obsazeno Obsazeno PROBÍHÁ
Koronavirus cs-CZ Obsazeno Obsazeno PROBÍHÁ
Nový zaměstnanec cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Nábor zaměstnanců cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Ergonomie kancelářského pracoviště cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Aktivní střelec cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Prevence praní špinavých peněz cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Finanční gramotnost cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Mediální gramotnost cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Zdravá strava cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Zdravý životní styl cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Nakládání s chemickými látkami cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Ochrana životního prostředí cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Hospodaření s odpady cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Time management cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Delegování práce cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Leadership cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Bezpečnost práce ve skladu cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Práce ve výškách cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Provoz manipulačních vozíků cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Obsluha řehtačkového zvedáku (hupcuky) cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Svařování cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Bezpečnost práce na staveništi cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Bezpečnost práce na staveništi cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Obsluha palicího stroje cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Motorové, řetězové pily cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Soustruhy a obráběcí stroje cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Obsluha zahradní mechanizace (Křovinořezy, sekačky,…) cs-CZ Obsazeno Hledáme TO DO
Vyhláška 50 cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Vazač břemen cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO
Lešenář cs-CZ Hledáme Hledáme TO DO

Nebo nabídněte jiné téma, máte-li nějakou ideu či dokonce hotový obsah, jsme otevření novým nápadům. Kontaktujte mě na e-mail petr.musil@netventic.com.

Často kladené dotazy

Jak probíhá komunikace, předávání podkladů a dokumentů?

Veškerá organizace práce a komunikace probíhá moderním způsobem (Dropbox, TeamWork, email, Skype,...) nebo se pokusíme přizpůsobit vašim požadavkům.

Jak vypadají podklady a zadání?

Ke každému kurzu vytvoříme psané zadání, jehož součástí je specifikace rozsahu kurzu (textu). Většina témat obsahuje také nástřel osnovy kurzu - seznamu jednotlivých lekcí a odkazy na zdroje a s poznámkami kde budou umístěny jaké ilustrace apod. Můžete si samozřejmě dohledávat další zdroje. Důležitý je fact-checking a politická neutrálnost a zákonnost obsahu.

Součástí zadání kurzu může být i dokument od garanta s odborným textem (to je případ kdy kurz zpracováváte pouze jako copywriter)

Jakou formu spolupráce nabízíte?

Naše představa je dlouhodobější spolupráce, kde by obě strany benefitovaly ze znalosti aplikací a postupů. Rozsah je flexibilní po vzájemné dohodě a naplánování.

Spolupráce probíhá klasicky zakázkově:

  • informativně nás zajímá vaše hodinová sazba
  • dopředu většinou neřešíme odhad a celkovou cenu, pouze průběžně reportujete

Vyžadujete podpis smlouvy, NDA a pod?

Ano, nutností spolupráce je podpis autorské smlouvy. Ta obsahuje podmínky, abychom mohli s autorským dílem nakládat tak, jak zamýšlíme, tedy abychom mohli výsledné kurzy prodávat a dílo upravovat. Návrh smlouvy vám pošleme na vyžádání.

Musíme se potkávat osobně?

Určitě ne. Jsme plně distribuovaný (remote) team (Brno, Olomouc, Kroměříž, Praha). Je nám zcela jedno odkud pracujete a kdy. Můžeme si zavolat, udělat video call, nebo probrat pár věcí na chatu. na většinu věcí ale bude stačit e-mail :-)

Jak moc to spěchá?

Z naší strany nás nic nebrzdí a rádi bychom začali co nejdříve. Dlouhodobý výhled je, že na kurzech budeme pracovat minimálně rok až dva (několik desítek kurzů v různých jazycích pro různé země). Nadále budou také probíhat aktualizace obsahu.

Kontakt

Petr Musil

Kontaktujte mě na e-mail petr.musil@netventic.com.

Děkuji!

Zaujali jsme Vás?

Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347