Vlastnosti, které jinde nenajdete

Edjet LMS nabízí jednoduše použitelné, zároveň ale výkonné nástroje pro přípravu, sledování průběhu a vyhodnocení e-learningového vzdělávání, které se okamžitě stanou základem úspěchu e-learningu ve vaší organizaci.

 • Veškeré vzdělávání na jednom místě
 • Připraven pro podnikové použití
 • Plně responzivní
 • Tvorba responzivního obsahu (LCMS)
 • Pokročilý testovací engine
 • Podpora standardu SCORM
 • Podpora video obsahu
 • Intuitivní uživatelské rozhraní
 • Robustní správa uživatelů a oprávnění
 • Přehledné reporty a dashboardy
 • Nástroje spolupráce a zpětné vazby
 • Vysoká míra automatizace
 • Panel přizpůsobení vzhledu
 • Úpravy na míru dle vašich požadavků
 • Navržený pro velké zátěže
 • Podpora nařízení GDPR
 • Vestavěný CMS, e-learningové portály
 • Zabezpečený přístup (HTTPS)
 • CZ, SK, EN, DE a RU lokalizace
 • Možnost okamžitě vyzkoušet
 • Flexibilní licencování
 • Provoz v cloudu i na vlastním serveru
 • Běží na OS Linux i Windows Server
 • Česká podpora, nápověda, dokumentace

Všechny vlastnosti

Můžete použít filtr

Správce kurzů

Instruktoři mají k dispozici přehledný seznam kurzů, který jim umožní používat všechny dostupné nástroje pro správu kurzů. Do kurzu vložte testy a připojte diskuzní fórum.

Tvorba testů

Edjet LMS nabízí bohaté možnosti tvorby a nastavení testů. I přes to je sestavení testu rychlé a neklade velké nároky na obsluhu.

Reporty

14 předpřipravených reportů je Vám ihned k dispozici a obsahuje nejdůležitější data týkající se kurzů, testů a uživatelů.

Řídící panely

Získejte přístup k nejvíce používaných nástrojům a nejdůležitějším datům ihned po přihlášení do Administrace.

Vystavení certifikátu

Úspěšným absolventům kurzů je možné vystavit certifikáty v plně automatickém nebo i manuálním režimu.

Hlídání platnosti certifikátů

Pomocí funkce expirace certifikátů lze hlídat blížící se konec platnosti certifikátů a na expiraci upozornit e-mailem.

Knihovna kurzů

Účastníci kurzů mohou procházet a prohledávat kurzy, které si chtějí nebo musí zapsat. V knihovně také vidí, které kurzy již studují a které již dokončili.

Přehrávač kurzů

Veškerý e-learningový obsah je účastníkům kurzu zobrazován pomocí přehledného přehrávače. Uživatel se může pohybovat v obsahu kurzu pomocí navigačních prvků.

Uživatelské role

Role jsou v klíčem k tomu, co uživatel v systému může. Edjet LMS nabízí pohodlný způsob správy uživatelských rolí – studentů, trenérů, správců a také vlastních.

LCMS funkcionalita

Pomocí jednoduše použitelného WYSIWYG editoru obsahu kurzů snadno vytvoříte profesionálně vypadající, responsivní a multimediální e‑learningový obsah přímo v prostředí LMS systému.

Osnova kurzu

Obsah kurzu je možné rozdělit na menší části – lekce – čímž vznikne osnova kurzu, která může být plochá nebo stromová.

Okamžité publikování

Právě vytvořené kurzy mohou být publikovány okamžitě. Dílčí úpravy obsahu kurzu, lze také zvěřejnit ihned.

Learning Path

Definujte politiku učební cesty v rámci obsahu kurzu (mezi lekcemi). Provažte dohromazy více kurzů do logických skupin a vytvořte tak vzdělávací plán, který mohou lidé následovat.

Vizuální editor (WYSIWYG)

Nemusíte umět HTML, CSS ani JavaScript. Do obsahu kurzu je možné pohodlně vkládat texty a tabulky včetně formátování, obrázky, videa atd. Výstup ihned vidíte na obrazovce.

Úpravy obrázků

Základní úpravy obrázků (změna velikosti, ořez, otočení, převrácení, optimalizace pro web) je možné provést přímo v prostředí LMS. Lze tak bez námahy ladit vzhled obrázků přímo v kurzu a hlavně - nepotřebujete žádný grafický editor.

Video a vložený obsah

Obsah kurzů je možné kromě obrázků a textů doplnit o multimediální prvky – flashové animace, video z YouTube, vložit slidy z prezentace (Prezi, SlideShare) či audio nahrávky a pod.

Jazykové lokalizace

Celá apliakce je plně lokalizována do několika jazyků. Kromě češtiny a slovenštiny je k dispozici také angličtina, ruština a němčina.

Jazykové řetězce

Všechny texty v aplikaci je možné upravit pomocí rozhraní pro správu jazykových řetězců.

Personalizace

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní Vám umožní pracovat vaším způsobem. Flexibilní layout umožňuje zapínat a vypínat panely a měnit jejich šířku, skrývat navigační menu i nástrojovou lištu.

Zabezpečený přístup (HTTPS)

Edjet LMS podporuje zabezpečenou komunikaci pomocí HTTPS protokolu šifrovanou pomocí SSL certifikátu.

Nápověda

Vestavěná kontextová nápověda obsahuje informace a návody k místu v aplikaci, kde se právě nacházíte. Díky tomu je nalezení nápovědy snadné a rychlé.

Datové pohledy

Práci s větším množstvím dat usnadní správcům možnost uložení nastavení výpisu dat (řazení, filtr, stránkování, viditelnost a pořadí sloupců) jako pohled. Mezi pohledy lze pohodlně přepínat.

Systémové datové pohledy

Většina komponent má předpřipravené datové pohledy, které lze začít ihned využívat.

Spolupráce na tvorbě obsahu

Pomocí systému oprávnění lze transparentně nastavit mnoho způsobů spolupráce více lidí. Od plného sdílení po zcela individuální politiku, kdy kurz spravuje pouze jediná osoba.

Správa oprávnění

Udělování přístupu na úrovni kurzů či jiných položek je snadné. Umožní správcům s jistotou publikovat pouze pro uživatele, kterým je kurz určen.

Výchozí oprávnění komponenty (DPSC)

Robustní systém oprávnění, přístupný pouze vlastníkovi aplikace, umožňuje překonfigurovat pravidla oprávnění na míru požadavkům vaší organizace.

Uživatelské skupiny

Velký počet účastníků e-learningového vzdělávání usnadňují zvládnout uživatelské skupiny, které mohou kopírovat reálnou strukturu organizace (například ročníky a třídy ve škole, oddělení ve firmě).

Self-Sign Up

Umožněte studentům, aby se mohli sami registrovat do systému. Ušetřite si tak práci se zadáváním údajů při tvorbě databáze studentů.

Můj Profil (Profil Studenta)

Student si může sám, pomocí formuláře v Training Site, aktualizovat svůj profil (jméno a příjmení, e-mail) a také si může sám změnit heslo.

Zapomenuté heslo

Pro případ zapomenutého uživatelského hesla je možné požádat o jeho resetování pomocí formuláře, který je automaticky zpracován systémem.

Intuitivní používání

Jednoduché použití, spokojení uživatelé a rychlé zaškolení nových správců je možné díky intuitivnímu rozhraní, které zvládne použít student a učitelka základní školy, ale i člověk, který do aplikace vstupuje jednou za uherský rok.

Diskuzní fórum

Fórum obsahuje jednotlivá témata. Diskuzní fórum lze připojit přímo ke kurzu. Fórum může být moderované nebo s přístupem omezeným pouze pro určité uživatele.

Import studentů z CSV

Účty pro účastníky kurzů je možné vytvořit hromadně pomocí importu z CSV.

Šablonovací systém

Dosáhnout 100% vzhled jednotný s vaší značkou a oblivnit tak vše, co vaši uživatelé vidí v průběhu studia v Training Site, nebo na e-learningovém portále lze pomocí šablon v PHP a CSS stylům [4].

Rychlost aplikace

Aplikace je optimalizována pro rychlé odezvy pomocí mnoha speciálních technik jak na straně frontendu (AJAX, minifikace a spojení JS, image sprites) tak i na straně backendu a generuje tak nízkou zátěž [5].

Notifikační systém

Systém rozesílá uživatelům e-mailové notifikace a umožňuje tak například resetovat heslo nebo informuje o registraci nového studenta.

Podpora pro mobilní zařízení

E-learningový obsah je díky technologii HTML5 dostupný kdykoliv a kdekoliv, na jakékoliv zařízení, jako je například tablet.

Import SCORM

Importujte kurzy vytvořené v Articulate Storyline nebo Adobe Captivate nebo zakoupené hotové SCORM-kompatibilní kurzy ve formátu SCORM 1.2 a 2004

Import z PPT

Obsah kurzů lze také importovat z existujících dokumentů - prezentací v PowerPointu, OpenOffice nebo LibreOffice.

Active Directory

Synchronizujte uživatelské účty z vašeho centrálního adresáře do LMS systému. Automaticky a zabezpečeně.

 

OAuth 2.0

Podpora protokolu oAuth 2.0 umožní přihlašování pomocí účtů Google, LinkedIn a Facebook a je možné připravit i další.

SSO (Single-Sign-On)

Podpora Saml-based SSO umožní přihlašování na jeden klik přes externí IDP (Identity Provider), například přes ADFS (Active Directory Federation Services).

Šifrování a ochrana hesel

Hesla jsou do databáze ukládána šifrovaně a aplikace je nikdy neposílá e-mailem jako plain text.

Google Analytics

Pro potřeby webové analytiky – sledování návštěvnosti a chování studentů je integrována služba Google Analytics.

Optimalizace pro tisk

Relevantní části aplikace, například výpisy dat, výsledky testů, reporty a obsahové stránky, jsou optimalizovány pro tisk na tiskárně a do PDF.

Fulltextové vyhledávání

Uživatelé mohou hledat data v systému dle svého oprávnění. Studenti hledají zejména v obsahu kurzů a správci v datech jako je adresář studentů a pod.

Export dat

Data je možné exportovat pro další zpracování do jiných aplikací, například do Excelu nebo jiného tabulkového procesoru (Open Office, Libre Office).

Ukazatel průběhu kurzu

Pomocí unikátního ukazatele nastudovanosti kurzu získáte informace o průběhu vzdělávání na úrovni konkrétního kurzu nebo i jednotlivých účastníků.

Ochrana proti podvádění

Zamezte podvádění u testů zamícháním otázek a odpovědí, nastavte náhodné generování vybraných otázek nebo omezte přístupu pouze z určených IP adres.

Knihovna médií

Centrální úložiště souborů – obrázků, zvuků, fotek, videí, prezentací, PDF atd. – s možností třídění do složek. Knihovna podporuje standardní systém oprávnění.

Databáze otázek

Databáze otázek slouží pro dynamické a náhodné generování testů. Pro přehlednost je možné otázky řadit do složek.

Zadání

Zadávejte úkoly k vypracování za definovaných podmínek v rámci kurzu. Určete termín odevzdání prací, maximální velikost souboru a požadovaný typ.

Přílohy lekcí

K libovolné lekci je možné připojit souboiry jako přílohy. Přílohy jsou zobrazeny pod obsahem lekcejako odkazy ke stažení.

Hromadný e-mailing

Rozesílejte uživatelům pozvánky do kurzů, upozornění na expirace certifikátů, avíza o zahájení a ukončení kurzu nebo jiné zprávy bez omezení množství.

Šablony zpráv

Obsah a vzhled zpráv je možné upravit pomocí šablon.

Revize obsahu

Systém automaticky ukládá jakoukoliv změnu, kterou provedete v obsahu kurzů, webových stránek, článků a pod. Ke starším verzím se lze v případě potřeby kdykoliv vrátit.

Undo / Redo

Vestavěný WYSIWYG editor umožňuje vzít zpět provedené změny nebo je opět provést.

Hromadný upload

Kdykoliv potřebujete nahrát na server více než jeden soubor, oceníte možnost označit libovolné množství souborů k uploadu.

Upload velkých souborů

Nahrávání souborů o velikosti až několik GB vás umožní nahrávat videa ve vysokém rozlišení nebo jiné velké soubory.

Matematické rovnice

Podpora pro vkládání matematických rovnic přímo z WYSIWYG editoru.

Výsledky testů

Všechny testové výsledky jsou ukládány do databáze, kde je lze později přehledně prohlížet a vyhodnocovat.

Automatické vyhodnocení testů

Edjet LMS může automaticky vyhodnocovat správnost odpovědí a ihned po odeslání testu jej oznámkovat. Tato funckionalita Vám jistě ušetří velké množství rutinní práce.

Manuální vyhodnocení testů

Vyhodnocení testu lze také přepnout do plně manuálního režimu nebo je možné provést manuální korekci automaticky vyhodnoceného testu.

10 typů otázek

Podporované typy otázek: Jedna správná odpověď, Více správných odpovědí, Ano/Ne, Spojovačka, Audio, Doplňovačka, Přesná odpověď, Překlad/Synonyma, Označení oblasti na obrázku, Volná odpověď.

Databáze studentů

Databáze studentů nabízí specifické nástroje, jako je detailní karta studenta, možnost hledat záznamy dle abecedy atd.

Administrátoři

Pro vyšší bezpečnost systému a eliminaci chyby při zadávání uživatelských účtů, jsou administrátorské účty jsou od studentských zcela odděleny.

Review testu

Po dokončení testu se student může podívat, jak v testu odpovídal. Rozsah zobrazených informací lze nastavit ve vlastnostech testu.

Šablony certifikátů

Vzhled vystavených certifikátu lze přizpůsobit pomocí šablony.

Moje certifikáty

Studenti mohou vidět certifikáty, které jim byly vystaveny, přímo v Training Site.

Moje výsledky testů

Studenti mohou vidět své testové výsledky přímo v Training Site. Odtud také mohou testový pokus zobrazit a připomenout si, jak odpovídali.

Řazení dat

Data ve výpisech lze řadit vzestupně/sestupně dle libovolného sloupce.

Filtrování dat

Propracované filtrování dat dle libovolných parametrů položky Vám umožní zobrazit jen ty záznamy, které Vás zajímají

Dynamické sloupce

Sloupce ve výpisech dat lze zobrazit nebo skrýt. Navíc si je můžete zarovnat vpravo, vlevo nebo na střed.

Vlastní přehledy

Témeř všechna data můžete analyzovat v reálném čase a vytvářet si vlastní sestavy pomocí datových pohledů a dynamických grafů.

Real-time reporting

Veškeré reporty, dashboardy a datové pohledy zobrazují data v reálném čase, bez jakéhokoliv spoždění.

Instalátor aplikace

Instalátor stažitelné verze Vás v několika krocích provede rozbalením balíčku, initializací databáze a zadáním hesla k hlavnímu účtu.

Formuláře

Dynamické formuláře umožňují odeslat data na e-mail, zapsat data do databaáze a mohou být navázány na business logiku. Formuláře lze vložit do libovolné stránky webu.

Odeslané formuláře

Zobrazuje data z odeslaných formulářů, jsou-li nastavena na ukládánání do systémových tabulek.

Stránky

Editace struktury webu a obsahu a nastavení jednotlivýh webových stránek včetně vzhledu, URL a SEO.

Šablony stránek

Pro zjednodušení vytváření nových stránek, je možné použít šablony stránek, které slouží vzor pro nové stránky.

Master page

Výsledná stránka je složena z master page a page layoutu. Master page definuje použitou PHP šablonu a webparty pro hlavičku a patičku (typicky).

Page layout

Výsledná stránka je složena z master page a page layoutu. Page layout definuje použitou PHP šablonu a webparty pro rozvržení obsahu stránky.

Přílohy stránek

K libovolné stánce je možné připojit přílohy.

Články a novinky

Publikujte články a novinky na váš web. Články jsou řazeny chronologicky a lze je vypsat jako blog, novinky, tiskové zprávy a pod.

Kontaktní formulář

Předpřipravený kontaktní formulář vložený do stránky kontakty.

Mapa stránek

Umožňuje automaticky vygenerovat mapu stránek a zobrazit ji webu.

Komponenty

Rozhraní pro správu systémových komponent.

Nastavení

Rozhraní pro nastavení systému.

Poznámky

 1. Tato funkcionalita vyžaduje v cloudové verzi aktivaci a úvodní nastavení. Pro více informací nás kontaktujte.
 2. Výchozí limit je 200 MB. Pro navýšení limitu v cloudu kontaktujte podporu.
 3. Tato funkcionalita je dostupná pouze pro stažitelnou verzi.
 4. Úprava šablon vyžaduje přímý přístup k souborům. V cloudovém řešení ji provede náš team.
 5. Stáhněte si report o výkonu a testování aplikace (anglicky).

Zaujali jsme Vás?

Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347