Online školení

BOZP a PO

Zákonná školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) v souladu s platnou legislativou.

Chci nabídku na míru

Zrušte prezenční školení

Zákonnou povinnost splníte také e-learningovou formou.

Nakupte e-kurzy BOZP a PO pro vaše zaměstnance, absolvujte je online a ušetřete čas i peníze.

Kdo musí být proškolen?

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) patří mezi nejzákladnější školení, které musí každý zaměstnavatel poskytnou svým zaměstnancům.

Obsah kurzů

V obou e-learningových kurzech najdete konkrétní scénáře, které na příkladech nejrůznějších praktických situací seznámí laiky se všemi relevantními předpisy.

Cíle kurzů

Ultimátním cílem kurzů je zajištění bezpečného pracoviště a také zajištění souladu vašeho podniku s platnou legislativou.

Školení

Nabízíme dva kurzy:

E-kurz BOZP

Kurz bezpečnost práce obsahuje práva a povinnosti, rizika na pracovišti, ergonomie práce, pracovní úrazy, manipulace s břemeny zásady bezpečné práce a další.

E-kurz PO

Kurz požární ochrany obsahuje práva a povinnosti, požární nebezpečí, použití hasicího přístroje, postup likvidace požáru a evakuace, příčiny požáru a další.

Pro více informací volejtephone 777 967 347

Parametry školení

Platnost

12, 24, 36

měsíců

(Dle platné legislativy)

Délka

60

minut

Obtížnost

2/5

nízká

Možnosti provozu

Kurzy vám dodáme hostované v cloudu nebo vám poskytneme stažitelné balíčky SCORM.

Hosting v cloudu

Zaměstnanci se přihlásí a školí se

Kurzy vám dodáme na klíč v naší vlastní platformě Edjet LMS včetně podpory, která vám pomůže. Počet nakoupených licencí lze v čase zcela flexibilně kontrolovat.

  • Platíte pouze za proškolené zaměstnance
  • Kurzy jsou průběžně aktualizovány podle platné legislativy
  • Aktualizace jsou zahrnuty v základní ceně
  • Real-time reporty dostupné online
  • Nepotřebujete vlastní LMS systém

Stažitelné balíčky SCORM

Nahrajete do vašeho LMS a školíte

Kurzy vám dodáme ve formátu SCORM 2004, určeného pro provoz ve vašem vlastním LMS systému. Od určitého počtu uživatelů může být výhodnější než hostovaná varianta.

  • Licence je pro neomezený počet uživatelů
  • Nezávislost na dodavateli a jeho infrastruktuře
  • Je možné si přikoupit aktualizace kurzů podle platné legislativy
  • Vyžaduje LMS systém

Nabízíme také upravitelnou verzi kurzu, kterou si můžete přizpůsobit dle vašich potřeb
pomocí editačního nástroje, který je součástí řešení a je zdarma.

Technologie

Zaměstnanci se mohou školit kdykoliv, kdekoliv a na libovolném zařízení

HTML5 formát

Obsah nevyžaduje Flash ani žádné jiné pluginy, rychle se načítá a je přístupný.

Responsivní obsah

LMS platforma i vlastní obsah kurzů je plně funkční na mobilech, tabletech, desktopech i TV.

Široká podpora prohlížečů

Pro plnohodnotné používání kurzů stačí pouze libovolný moderní prohlížeč.

Pro více informací volejtephone 777 967 347

Legislativa a možné postihy

V § 25 zákona V § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce je uvedeno, že "Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování." Více informací v zákoníku práce.

Pokuty a sankce za neplnění povinností v oblasti BOZP plynou z ustanovení Zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb. v pl. zn. (např. § 28, § 30, § 31, § 33, § 67, § 68) mohou dosáhnout až 10 000 000 Kč v ČR nebo až 200 000 € (zákon č.125/2006 Zákon o inšpekcii práce) v SR.

Přes 46 tisíc kontrol za 216 milionů korun na pokutách – to je bilance Státního úřadu inspekce práce za rok 2014 v České republice.

Cena od

49 Kč

za proškoleného uživatele

Cena platí v případě nákupu licencí pro 500 uživatelů.

Chci nabídku na míru

Veškeré ceny jsou bez DPH. Jsme plátci DPH v České republice.


Příběhy úspěchu

Naše kurzy kybernetické bezpečnosti si vybraly desítky firem, od těch malých až po ministerstva.

Ministerstvo životního prostředí České republiky

www.mzp.cz

Ministerstvo zemědělství České republiky

www.mze.cz

SPŠ Ostrov – Jedna z nejmodernějších škol v ČR

www.spsostrov.cz

Kancelář veřejného ochránce práv

www.ochrance.cz

Pro více informací volejtephone 777 967 347

Zaujali jsme Vás?

Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347