Nápověda Edjet LMS Cloud

Aktuální verze: 6.4

Obsah


[odkaz]

Video - Co je nového?


[odkaz]

Pro studenty

Absolvování kurzů v Edjet LMS.

[odkaz]

Příručka studenta (Česky)

Stručný návod pro všechny uživatele, kteří se v Edjet LMS vzdělávají.

Poznámka: Pro nové responzivní téma.

Stáhnout PDF

[odkaz]

Příručka studenta (English)

Stručný návod pro všechny uživatele, kteří se v Edjet LMS vzdělávají.

Poznámka: Pro nové responzivní téma.

Stáhnout PDF


[odkaz]

Pro instruktory

Vzdělávání v prostředí Edjet LMS.

[odkaz]

Příručka instruktora (Česky)

Manuál pro seznámení se s aplikací a její běžné používání z pohledu tvůrce e-learningového obsahu a instruktora.

Stáhnout PDF

[odkaz]

Příručka instruktora (English)

Manuál pro seznámení se s aplikací a její běžné používání z pohledu tvůrce e-learningového obsahu a instruktora.

Stáhnout PDF

[odkaz]

Vzor CSV souboru pro import studentů

Stáhnout CSV

[odkaz]

Testovací SCORM balíčky

Stáhněte si archiv s balíčky SCORM a vyzkoušejte si import kurzů v tomto formátu do Edjet LMS.

Stáhnout ZIP


[odkaz]

Pro správce

Instalace a správa Edjet LMS.

[odkaz]

Příručka správce (English)

Požadavky aplikace na konfiguraci serveru, postup instalace aplikace na operační systém Linux i Windows Server, aktivace licence, HW požadavky a report výkonu aplikace na různých HW konfiguracích.

Stáhnout PDF

[odkaz]

Podporované technologie

PHP 7.2
PostgreSQL 10.0
Apache 2.4
Ubuntu 18 LTS
Windows Server 2019
Docker

[odkaz]

SMTP konektor

Umožní rozesílání hromadných e-mailů pomocí vašeho vlastního SMTP serveru. Veškeré zprávy jsou následně rozesílány z vašeho e-mailu.
Poznámka: Systém podporuje pouze jednu vlastní e-mailovou adresu.

Požadavky na SMTP server

SMTP musí odpovídat specifikaci:

  1. Server musí být nakonfigurován tak, aby podporoval SSL/TLS autentizaci pomocí uživatelského jména a hesla.
  2. Server musí být musí být dostupný přes internet nebo vaši LAN / vnitřní síť.

Údaje pro konfiguraci externího SMTP

Pro konfiguraci externího SMTP serveru na straně LMS systému prosíme dodat následující:

SMTP host SMTP server host name (např.: smtp.google.com)
SMTP port Číslo portu SMTP serveru (např.: 465)
SMTP username Uživatelské jméno pro autentizaci
SMTP password Heslo pro autentizaci
E-mail address E-mailová adresa, ze které budou zprávy odesílány (From).
Poznámka: SMTP server by mě být korektně nastaven aby umožnil odesílání z této adresy a aby se snížila možnost označovaní e-mailů jako spam.

[odkaz]

Changelog

Přehled změn provedených v jednotlivých verzích.

Zobrazit

Zaujali jsme vás?

Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347