Vlastní doména

Poznámka: tyto informace platí pouze pro hostovanou variantu Edjet.


[odkaz]

Webová adresa

Doména je nedílnou součástí www adresy, kde je hostovaná instance Edjet dostupná (publiková) pro veřejnost.

Hostovaná instance Edjet podporuje 2 možnosti publikování:

  • na doméně Edjet (například vasnazev.netventic.net)
  • na vlastní doméně (například www.vase-firma.cz nebo elearning.vase-firma.cz)

Doménu Edjet můžete částečně ovlivnit v průběhu vytvoření hostované instance. Zde si můžete zvolit název subdomény (například vasnazev.netventic.net). Doménu (netventic.net) nelze v tomto případě nijak měnit.

Pokud máte vlastní doménu, můžete ji snadno připojit k libovolné hostované instanci Edjet.


[odkaz]

Připojení vlastní domény

Nejprve musíte mít registrovanou vlastní doménu.

Pro funkční propojení vaší domény s hostovanou instancí Edjet je třeba provést následující 2 kroky:

  • Přidat CNAME záznam k vlastní doméně
  • Připojit vlastní doménu k instanci Edjet

CNAME, neboli Canonical Name, je záznam v Systému Doménových Názvů (Domain Name System, DNS).

DNS je systém, který říká, kde návštěvník najde vaše webové stránky.

CNAME záznam použijte k propojení vaší vlastní domény s vaší instancí Edjet.

Pozor: Buďte trpěliví, změny DNS záznamů se mohou plně projevit až za 48 hodin v závislosti na hodnotě TTL (Time To Live) vaší domény.

[odkaz]

Přidání CNAME záznamu

Pro vaši doménu vytvořte nový DNS záznam typu CNAME s hodnotou názvu instance (například vasnazev.netventic.net) a s tečkou na konci*

*) Záznam CNAME je někdy nutné zadávat s tečkou na konci (korektní zápis), ale někdy se může zadávat i bez tečky. Toto je nutné konzultovat s vaším správcem domény.

Tento krok musí provést vlastník nebo technický správce vaší domény.

Přesný postup se u jednotlivých správců/registrátorů domén liší.

V případě, že si nevíte rady s vytvořením CNAME záznamu, pošlete vašemu správci domény (registrátor, webhoster atd.) odkaz na tento článek a poskytněte mu hodnotu CNAME (například vasnazev.netventic.net).

[odkaz]

Připojení vlastní domény k instanci Edjet

Přihlaste se do Netventic Account. Přejděte na stránku "Moje produkty" > "Hostované instance". Zde najděte konkrétní instanci, kterou chcete provozovat na vaší doméně.

Klikněte na tlačítko "Připojit" v části "Vlastní doména". Zobrazí se formulář "Připojte vlastní doménu".

Zadejte název vlastní domény, například elearning.vase-firma.cz a formulář odešlete.

Pozor: Ke každé instanci lze připojit pouze jednu vlastní doménu. Momentálně nepodporujeme automatizovanou změnu (odpojení staré a připojení nové) vlastní domény.


[odkaz]

Vlastní doména bez www

Nastavení vlastní domény pro "bez www" variantu (bez subdomény) není možné z technických důvodů provést pomocí CNAME. Ten neumožňuje zadat doménu druhého řádu (IN SOA).

Jediná možnost je navíc k CNAME záznamu přidat ještě A záznam směřující přímo na IP serveru, kde je hostovaná instance Edjet provozovaná.

Aktuální IP adresu zjistíte příkazem ping na konkrétní doménu příslušné hostované instance Edjet (vasnazev.netventic.net). Můžete také použít nějaký dostupný online nástroj (http://ping.eu/ping/) nebo jiný příslušný command ve vašem OS (obraťte se na nápovědu vašeho OS).

Nevýhodou použití A záznamu je fakt, že IP adresa serverů v naší infrastruktuře se může kdykoliv změnit, i když se to neděje příliš často.


[odkaz]

Přepnutí vlastní domény

Pokud již máte vlastní doménu, například elearning.vase-firma.cz, připojenou k instanci "stara.netventic.net" a chcete ji přepnout na novou instanci "nova.netventic.net", postupujte takto:

  • nejprve připravte instanci "nova.netventic.net"
  • změňte CNAME vaší vlastní domény z hodnoty "stara.netventic.net" na "nova.netventic.net"
  • počkejte, až se změna DNS (CNAME) projeví... po tuto dobu je instance "stara.netventic.net" stále funkční
  • vyžádejte ukončení instance "stara.netventic.net" s poznámkou pro podporu, že to ukončení chcete provést ihned
  • vyčkejte, než podpora ukončení instance provede (uvidíte to v Netventic Account, ve výpise hostovaných instancí)
  • následně můžete ihned připojit vlastní doménu k instanci "nova.netventic.net" (změna se projeví ihned)

[odkaz]

Registrace domén

Společnost Edjet neposkytuje služby spojené s registrací domén. Existuje však řada společností, které se tím zabývají.

Zaujali jsme Vás?

Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347