Reference

E-learningové prostředí pro studenty z nelékařských oborů a přípravné kurzy pro doktorandy na 3. LF UK

1000

uživatelů

Provoz

v cloudu

20

správců

Profil zákazníka

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy navazuje na kořeny Univerzity Karlovy založené ve 14. století, kdy jednou ze čtyř zakládajících byla i lékařská fakulta.
Na fakultě v současné době studuje cca 1900 studentů. Fakulta má cca 650 zaměstnanců.

www.cuni.cz

Zaujali jsme Vás?

Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347